The ECE students have created a historic record by consistently securing O.U. Ranks. 

LIST OF OU RANKS-1987 TO 2018

SL. NO

NAME OF THE STUDENT

YEAR

OU RANKS

1

Talari Karun Kumar

2017

5

2

Gouni Praneetha

2017

8

3

Dandamudi Bhavya sai

2017

10

4

Kannamedi Indira

2016

7

5

Chandrala Pallavi

2016

8

6

Mullapudi Swathi

2016

10

7

Bonagiri Akhila

2015

2

8

Nathala Pooja Reddy

2015

4

9

Syeda Farheen Tazeen

2013

3

10

Aarthi Thakur

2013

6

11

Neti V Naga Visweswwara Pavan

2012

4

12

Sudini Reshma

2012

7

13

D.Swathi

2012

9

14

Vijayashree Gopal

2010

7

15

G. Sruthi

2009

6

16

Sreetheja Kethireddy

2009

10

17

J. Bala Aditya

2007

5

18

G. Abhilash

2006

1

19

Arun Kumar Sharma

2006

2

20

B. Sudha Harini

2006

3

21

B. Lakshmi

2006

5

22

G. Harika

2006

9

23

M. Swetha Reddy

2005

6

24

Prashanth Kumar

2003

7

25

N. Jithendra

2003

9

26

A.M.Aditya Kumar

2002

7

27

N. Srihdar

2001

4

28

Guruvayur appan

2000

5

29

K. Rajeshwar Rao

2000

7

30

G. Sarada Annapurna

2000

8

31

D. Vijay Kumar

1999

4

32

R. Chitra Lejha

1998

3

33

G. Swathi

1998

10

34

P. Haritha

1996

1

35

D. Ushasree

1996

9

36

Shveta

1995

5

37

C. Madhusudhan Reddy

1994

8

38

A. Geetha Bali

1993

4

39

M. Srinivas Reddy

1993

7

40

K. Sai Krishna

1993

10

41

Karunakar Reddy

1992

9

42

Murali Krishnan

1992

10

43

K. Sudha

1991

7

44

U. Amarendranath

1990

6

45

T. Padma Singh

1990

9

46

A. Nagesh

1989

6

47

K. Suresh

1989

7

48

K. Vijay Bhagawath

1989

8

49

Mary Jacob

1987

7

50

Ms. Padmasri

1987

9

 

 

 

Articles View Hits
12151024
   Sun, 21-Jul-2019, 05:37 AMUniversity Ranks.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Developed by MVSREC